nl | en steun ons

Stephanie Syjuco

“Empire/Other”


De in San Francisco levende kunstenaar Stephanie Syjuco, al geruime tijd geïnteresseerd in de politiek van de industrie en de ambachtelijke productie en hun relatie tot de globalisering en het kapitalisme, zet in het project "Empire/Other" haar verkenning van de schijnbare tegenstelling tussen het handgemaakte en het virtuele verder, om na te gaan hoe de samenleving kan omgaan met het conflict van de geschiedenis in de hedendaagse wereld. Het project maakt gebruik van 3-D modellering, scantechnologieën, digitale animatie, en keramiektechnieken om een multi-media-oeuvre dat ambachtelijke tradities kruist met de politiek van handelsroutes en gedwongen culturele overlappingen te genereren.

"Empire/Other" oorspronkelijk opgestart in de FLACC Werkplaats, begon met het voorbeeld van de koloniale erfenis van Belgisch Congo. De eerste projecttests omhelsden 3-D scans van Belgische art nouveau objecten uit de collectie van Het Stadsmuseum in Hasselt en aardewerk uit Belgisch Kongo uit de collectie van het MAS Museum in Antwerpen, daterend uit dezelfde periode van het begin van de 20e eeuw. De originele voorwerpen uit keramiek werden geproduceerd in eenzelfde tijdvak maar laten zeer verschillende stijlen en kenmerken zien, waarbij hun vormelijk aspecten het directe gevolg zijn van een specifiek vakmanschap en culturele specificiteit. Syjuco, geboeid door de verborgen geschiedenis die in deze geladen voorwerpen is ingebed, gebruikt 3-D software-gebaseerde modelleringsalgoritmes om de cultureel verschillende virtuele vormen digitaal samen te brengen, en op die manier gebroken voorwerpen te creëren die weigeren zich als herkenbare objecten te presenteren. Deze letterlijke botsingen, die er uitzien als ijsbergen, scherven, of kristallijne gezwellen die ontspruiten uit organische vormen, worden driedimensionaal geprint in vaste vorm en uiteindelijk geproduceerd in keramische materialen, waardoor de conflicten opnieuw tastbaar worden in objecten die zich als psychologisch ‘bewijsmateriaal” van gemedieerde, onoplosbare geschiedenissen aan de toeschouwer presenteren.

"Empire/Other" is een langetermijnproject dat zal worden uitgebreid naar andere musea over de hele wereld; het zal gedeelde geschiedenissen vanuit verschillende collecties samenbrengen en ook andere koloniale machten (Britse, Franse, Spaanse, Amerikaanse) in zich opnemen.

Stephanie Syjuco

“Empire/Other”

De in San Francisco levende kunstenaar Stephanie Syjuco, al geruime tijd geïnteresseerd in de politiek van de industrie en de ambachtelijke productie en hun relatie tot de globalisering en het kapitalisme, zet in het project "Empire/Other" haar verkenning van de schijnbare tegenstelling tussen het handgemaakte en het virtuele verder, om na te gaan hoe de samenleving kan omgaan met het conflict van de geschiedenis in de hedendaagse wereld.

Kunstenaars:

Met dank aan MAS Antwerpen, Els De Palmenaer; Stadsmus Hasselt, Ann Delbeke en alle anderen die met ons in gesprek gingen over keramiek in de 20ste eeuw

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001