nl | en steun ons

Daan Gielis

Titan Arum

Het sterk sculpturaal werk van Daan Gielis (BE, 1988) is in eerste instantie lastig te duiden, het laat in eerste blik weinig los en heeft tijd nodig heeft om te bezinken. Langzaamaan ontvouwt er zich een atmosfeer en kom je tot de kern van het werk; persoonlijke sleutelmomenten of sferen uit diverse subculturen en de film-, literatuur- en kunstgeschiedenis. Hij abstraheert tot een kern en speelt met subtiliteiten. De opgezette atmosfeer wordt versterkt door de relatie en het spel met de architecturale omgeving en andere aanwezige objecten. In recent werk treedt deze samenwerking steeds verder naar de voorgrond.

Gielis komt tot een sfeer door conventies en modellen uit bijvoorbeeld de filmwereld te analyseren en deze te vertalen tot beeldende elementen. Aan de hand van een onbewuste herkenning van die elementen worden we geduwd in de opgezette richting of sfeer die subtiel en met veel aandacht voor materiaal wordt opgebouwd. Gielis maakt hiervoor gebruik van eenvoudige materialen, zoals staal, glas, hout, licht en geluid waarbij hun betekenis wordt ontleedt. Door het vertrek vanuit deze betekenislagen wordt het werk sterk persoonlijk, maar heeft het door de abstractie tegelijk ook een heel universeel karakter.

Hij werkt met terugkerende vormen en motieven, waarbij steeds verder tot de kern wordt gekomen. Om dezelfde reden worden bestaande werken aangepast aan nieuwe ruimtelijke situaties en wordt er in andere combinaties opgesteld, waardoor deze steeds aan betekenis winnen. Dat is de kracht van Gielis; het blijven doorontwikkelen en verder zoeken naar subtiliteiten om het werk zo steeds sterker te maken.

Daan Gielis

Titan Arum

Gielis komt tot een sfeer door conventies en modellen uit bijvoorbeeld de filmwereld te analyseren en deze te vertalen tot beeldende elementen.

http://www.daangielis.be/

Kunstenaars:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001