nl | en steun ons

Nilsson Pflugfelder

The VerbandkammerVerbandkammer = (verband ( samenstellen+verbinding+context) x (wunder-)kammer) compressie/sedimentatie > archief

Als onderdeel van de Manifesta 9 Parallel Events is Nilsson Pflugfelder door FLACC uitgenodigd om de organisatie te (re)presenteren in The Verbandkammer. Deze installatie herdenkt hoe FLACC als “werkplaats voor beeldende kunstenaars” –op een structureel niveau- op een meer kritische en zelfreflecterende manier zou kunnen opereren. Na Manifesta 9 zal de installatie muteren en migreren door het instituut, om zo een framework voor groei, productie en documentatie te vormen.

The Verbandkammer is een concentratie van de formele en sociale aspecten van FLACC's genetische onderdelen. In de primaire vorm is het gesitueerd in de galerij van het Casino Modern. The Verbandkammer brengt culturele productie, het werkplaatsgegeven, residentie, archief, administratie en ontmoeting- en discussieruimtes samen in een geconcentreerde coherente installatie. Het is een geünificeerde assemblage, bestaande uit ongelijke elementen: 10 types bekleding, 11 types frames, 40 types modules, 6 programmatische entiteiten en 1 Verbandkammer. Door de compressie schuren de diverse onderdelen tegen elkaar en creëren zo een productieve frictie.

The Verbandkammer is een vorm van het institutionele geheugen – een sedimentatie en fossilisatie van informatie. Het breekt met de institutionele ontwikkelingen, geeft het verleden weer, benadrukt de huidige situatie en is een stevige fundering voor de toekomst van FLACC. The Verbandkammer is een framework voor het delven en hergebruiken van door FLACC geproduceerde informatie. Een tastbare feedback cirkel, gedreven door het verlangen om het verleden in het productieve heden te houden.

Na Manifesta 9 krijgt The Verbandkammer zijn tweede vorm en zal verhuizen naar de ruimtes van FLACC op de eerste verdieping. Daar zal het worden opgedeeld in verschillende elementen, die worden gereconfigureerd om – als een startpunt – FLACC in staat te stellen en te leiden in het toekomstig produceren en denken over FLACC. In samenhang met dit fysieke framework zal FLACC een kritisch meerjarig onderzoek starten naar de notie van werkplaats. The Verbandkammer is opgevat als een open systeem dat zowel door toekomstige kunstenaars in residentie als door de organisatie zelf kan worden veranderd of aangepast. De installatie heeft geen definitieve vorm of vooropgesteld einde. De Verbandkammer is constant aan verandering en vooruitgang onderhevig, maar blijft in relatie met de organisatie.

Het opzetten van een archief en de vorming van steenkool zijn intens verweven, doordat beiden door geologische processen van sedimentatie, gelaagdheid, compressie en fossilisatie leiden tot een gelaagd materiaal met een hoge dichtheid. In tegenstelling tot het eindige en onherstelbare proces van ontginning is het mijnen van The Verbandkammer duurzaam doordat het tegelijkertijd materie delft en produceert.

Nilsson Pflugfelder

The Verbandkammer

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001