nl | en steun ons

Renato Nicolodi (BE, 1980)

Pulpitum I, 2011
Black concreet, 55 × 45 × 180 cm
courtesy: Ron Mandos gallery
In de komende jaren gaat FLACC een aantal jonge en beloftevolle kunstenaars meerjarig ondersteunen, waarbij de focus ligt op talentontwikkeling en het creëren van kansen. De ondersteuning zal bestaan uit het opzetten van één of meerdere projecten, de netwerkvergroting en een verdieping van het theoretisch kader van de kunstenaar.

De eerste kunstenaar die FLACC in dit kader gaat ondersteunen is Renato Nicolodi (BE, 1980). Zijn beeldend werk wordt gekenmerkt door het gebruik van archetypische vormentaal die resulteert in betonnen architectonische sculpturen op schaal, fictief gesimuleerde beelden en acryltekeningen die een blik werpen op het verleden en het heden in relatie tot tijd en ruimte. De toeschouwer wordt uitgenodigd om vanuit het collectief geheugen de leegte, die soms wordt voorgesteld als een zwarte, ontoereikende ruimte, mentaal te betreden en de context te trachten achterhalen. FLACC heeft Renato Nicolodi uitgenodigd tot reflectie over zijn tot op heden afgelegd artistiek parcours. De bedoeling is een theoretisch kader te vormen omtrent de talrijke cultuurhistorische referenties en verwijzingen die binnen zijn werk tot stand komen. FLACC gaat samen met de kunstenaar en met de steun van ‘Stroom’, een ontwikkelingsbeurs voor talentontwikkeling van de provincie Limburg, op zoek naar een coachteam, bestaande uit theoretici, architecten en kunstenaars, die nauw betrokken worden bij het onderzoek. Het resultaat van dit onderzoek, dat zich vooral zal manifesteren doorheen gesprekken en het uitwisselen en schrijven van tekstmateriaal, is een blijvend en gestructureerd fundament, waarop de kunstenaar in de toekomst kan verder bouwen.
Voor meer info: www.renatonicolodi.com en www.flacc.info

Renato Nicolodi

Kunstenaars:

Met de steun van STROOM, de cultuursubsidie voor beloftevol talent van de provincie Limburg

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001