nl | en steun ons

ANN CLICTEUR & PAUL CASAER in situ

In het kader van het toekomstige werkplaatsbeleid krijgt de huidige tentoonstellingsruimte van FLACC in Casino Modern in Genk enkele extra functies en een nieuwe ruimtelijke indeling. FLACC selecteerde interieurarchitecte en tentoonstellingsvormgeefster Ann Clicteur (1964, Oostende) om vanuit dit vertrekpunt een eigen, volwaardig werkplaatsproject op te zetten. Als sparring partner nodigde ze kunstenaar Paul Casaer (1967, Brussel) uit om met haar mee te denken. De tentoonstellingshal wordt omgevormd tot een werkruimte in de breedste zin van het woord: een plek waar kunstenaars kunnen reflecteren, modelleren, presenteren, communiceren, enz. Clicteur en Casaer willen vooral inspelen op de zeer diverse noden en verschijningsvormen van de hedendaagse kunst(productie). Ze onderzoeken ook de mogelijkheden om met verschillende media, schalen en lichtsituaties te werken. Eind september presenteert het duo een 'handboek' waarin ze een reeks virtuele en utopische configuraties aan het publiek zullen voorstellen. Dit werkplaatsproject is meteen ook de aanzet van een stapsgewijze realisatie.

Paul Casaer, Ann Clicteur

Head and Shoulders

In het kader van het huidige werkplaatsbeleid krijgt de tentoonstellingsruimte van FLACC enkele extra functies en een nieuwe ruimtelijke indeling. FLACC selecteerde interieurarchitecte Ann Clicteur (1964, Oostende) om vanuit dit vertrekpunt een eigen, volwaardig werkplaatsproject op te zetten. Als sparring partner nodigde ze kunstenaar Paul Casaer (1967, Brussel) uit om met haar mee te denken.
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001