nl | en steun ons

7th International Seminar on Photography (ISP)

Dirk Braeckman, Bert Danckaert, Carine Demeter, Niels Donckers, Geert Goiris, Marco Jacobs, André Jasinski, Jan Kempenaers, Chantal Maes, Céline Van Balen, Bernard Voita

IJkpunten

Tentoonstelling: 20 juni - 10 augustus 2003
Als nevententoonstelling van het 7th International Seminar on Photography maakte Pool Andries als gastcurator een thematische selectie uit de verzameling van het FotoMuseum Provincie Antwerpen, aangevuld met een aantal bruiklenen. Uitgangspunt was de vast-stelling dat vele hedendaagse fotografen bij het fotograferen van portretten, landschappen, interieurs… weliswaar lijken te opteren voor een afstandelijke registratie, terwijl ze allerminst streven naar een objectieve weergave van een maatschappelijke werkelijkheid. Veeleer vormen hun beelden de invulling van een enigszins nostalgische behoefte aan ‘ijkpunten’ in een wereld die steeds verder uitdeint in het ongrijpbare en het immateriële. Zij fotograferen personen, voorwerpen, plekken… die zich niet zozeer verhouden tot een reële tijd en ruimte, maar zich in de eerste plaats laten situeren in de subjectieve en dus in zekere zin uitsluitend virtuele bestaanswereld van hun auteur. Kenmerkend is het gegeven dat ‘vorm’ en ‘verhaal/geschiedenis’ worden ontkoppeld. De historiciteit, de ‘betekenis’ van de waargenomen werkelijkheid worden bewust genegeerd en de aldus gerealiseerde ‘sprakeloosheid’ wordt benut om alle aandacht te trekken naar het ‘beeld’ zelf als plaats en moment van betekenis.

7th International Seminar on Photography (ISP)

Dirk Braeckman, Bert Danckaert, Carine Demeter, Niels Donckers, Geert Goiris, Marco Jacobs, André Jasinski, Jan Kempenaers, Chantal Maes, Céline Van Balen, Bernard Voita

IJkpunten

Als nevententoonstelling van het 7th International Seminar on Photography maakte Pool Andries als gastcurator een thematische selectie uit de verzameling van het FotoMuseum Provincie Antwerpen, aangevuld met een aantal bruiklenen.
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001