nl | en steun ons

KINDERKUNSTENFABRIEK

José Aerts, Ingrid Crollet, Gudrun Fabry, Nina Haveman, Bernadette Huybers, Yvonne Knevels, Jan Winkels, Kris Geysen, Peter Rogiers

7 - 12 april 2003
De “Kinderkunstenfabriek” is een jaarlijks terugkerend project i.s.m. de stad Genk. Binnen haar lokale opdracht probeert het FLAC© met dit project de participatie van bepaalde ‘deelgroepen’, aan de werking van een kunstencentrum te verhogen. In dit voor Vlaanderen unieke project worden telkens acht kunstenaars uitgenodigd om een eigen artistiek werk te realiseren met de hulp van kinderen uit de Genkse lagere scholen (leeftijd 8 tot 12 jaar). Dit jaar werd geopteerd om te werken rond het thema ‘kleur’ in één van de meest grauwe, kansarme wijken van de stad Genk. In acht ateliers werkten negen kunstenaars (acht beeldend en één drama) een week lang rond dit thema, namelijk José Aerts (NL), Ingrid Crollet, Gudrun Fabry, Nina Haveman, Bernadette Huybers (NL), Yvonne Knevels, Jan Winkels, Kris Geysen en Peter Rogiers. Het project, waaraan 450 kinderen deelnamen, was tevens een aanzet om het aspect ‘kleur’ in te brengen bij de geplande renovatie van de wijk. Hoe een kunstenaar met het begrip kleur kan omgaan in een wijk of straat werd getoond in een presentatie in het wijkbureau, aan de hand van foto’s van het project “Veerkracht thuis” dat Anne-Mie Van Kerckhoven bedacht voor de Offerandewijk in Borgerhout.

KINDERKUNSTENFABRIEK

José Aerts, Ingrid Crollet, Gudrun Fabry, Nina Haveman, Bernadette Huybers, Yvonne Knevels, Jan Winkels, Kris Geysen, Peter Rogiers

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001