nl | en steun ons

Virginie Bailly, Fanny Zaman

Point de vue - het geheugen van het landschap


Werkperiode: 11 augustus - september 2003
Presentatie: 1 september- 28 september 2003
Virginie Bailly werkte in het FLAC© samen met Fanny Zaman aan een tweedelige installatie voor het project ‘Point de vue’. De eerste installatie werd gebaseerd op een indrukwekkende schaalvergroting van een geografisch plan waarin de terrils t.o.v. elkaar werden afgebeeld. Het is een eigen visie op dit landschap, een manier om het te overzien en om de ervaring in beeld te brengen. Daarbij werd getoetst hoe breed betekenissen en connotaties van een ruimte zich kunnen uitstrekken. Buiten werd gelijktijdig gewerkt aan het andere gedeelte: een monumentale constructie die de beleving van het ‘reële’ landschap verandert, op de proef stelt. De constructie is zo opgevat dat zij de wandelaar doorsneden en vergezichten toont in het landschap, die de beleving van de ruimte kunnen versterken. Het genuanceerd tonen van de componenten zoals binnen-buiten, hoog-laag en verte-diepte maken een beleving van ruimte enerzijds als geheel, anderzijds gedifferentieerd zichtbaar.

Virginie Bailly, Fanny Zaman

Point de vue - het geheugen van het landschap

Virginie Bailly werkte in het FLAC© samen met Fanny Zaman aan een tweedelige installatie voor het project ‘Point de vue’.
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001