nl | en steun ons

(Conflict) Over Grenzen

Situering van het project
'(conflict) over grenzen' is het eerste project dat gerealiseerd werd in de werkplaatsen van het FLAC©, eind 2002. Aanleiding was de vraag of allerlei atelierruimtes in het gerestaureerde Casino-gebouw in Waterschei, gelegen ver verwijderd van elk groot-stedelijk gebied, een interessante werkplek zou zijn voor beeldende kunstenaars?

Het FLAC© ligt in de onmiddellijke buurt van een Hoger Instituut voor Kunstonderwijs maar ligt hoofdzakelijk ook in een omgeving gekenmerkt door werkloosheid, een hoog migrantenpercentage, winkelstraten, 'cité's - woonwijken met een belangrijk bouwkundig en industrieel erfgoed. Al deze factoren samen beïnvloeden de keuze van het FLAC© om te investeren in een werkruimte beeldende kunst.

De specifieke context van het FLAC© dat gesitueerd is in een streek waar het mijnverleden, nadrukkelijk maar ook uniek gegeven. Vanuit die situatie biedt het centrum een bijzondere invalshoek om dieper in te gaan op de werking van hedendaagse kunst. 'Grenzen', 'Gezichten', 'Het geheugen van het landschap' vormen onderwerpen van een boeiend onderzoek, die in samenwerking met kunstenaars, critici, wetenschappers, studenten, liefhebbers om uitdieping vragen. Bovendien - en dat was zeker het geval voor dit allereerste project in de digitale studio van FLAC© -, biedt de werkplaats de mogelijkheid aan kunstenaars om andere materialen dan zijn gewend zijn, in hun oeuvre ontwikkeling toe te passen. We vroegen zes kunstenaars of zij in de digitale studio wilden werken. Vier onder hen hadden nooit eerder met dit medium gewerkt en twee wilden een mentale en reële inversie van wat eigen is aan dit mediumgebruik, in de aandacht brengen.

Tijdens het proces van idee naar uitvoering en uitvoerbaarheid, betreedt men onvermijdelijk het spanningsveld van conflicten, overwegingen, prioriteiten en oplossingen,... Bij het ontwerpen van het project rezen ook vragen naar grenzen bij het omgaan met kunst en naar in hoever kunstenaars bereid zijn om hun werkwijze aan een nieuw medium - een andere context - aan te passen? Hoe wijd lagen hier de grenzen van beperking?

Zes Kunstenaars aan het werk in de digitale studio
Zes kunstenaars kregen de gelegenheid om gedurende een langere periode in de studio 'digitale beeldverwerking' te werken, rekening houdend met de beperkingen die dit medium ongetwijfeld ook technisch aangeeft.
Hoe verscheiden de kunstenaars onderling ook waren, op zoek naar essentie in beeldvorming, brachten zij ieder in hun werk, zichtbare oplossingen op dilemma's als: begrenzing van de ruimte: reëel, virtueel, technisch, en ideëel. Wat bepaalt en behoudt de spanning in het beeld? Waar begint 'eenvoud' in relatie tot wat zich 'complex' toont? Welke condities geven het beeld 'menselijke proporties' en tot wat verhouden deze zich dan?
Bij het opnieuw zoeken naar formaat, evenwicht, volume, spanning, structuur, verhoudingen, volgens de principes van digitale beeldverwerking dan, leggen deze kunstenaars unieke verbanden. De nieuwe werken brengen - zeker ook voor de toeschouwer -, verheldering in het visueel denkpatroon die elk van deze kunstenaars eigen is en in diepere ontwikkeling weten te brengen.

Bij het presenteren van de werken - na een langdurig proces waarin zij in de digitale studio aan het werk waren - valt het op dat voor alle betrokken kunstenaars, in dit project, ruimtebeleving een essentiële rol vervult.
Vier van hen - Maria Gabriëlle, Henri Jacobs, Peter Rogiers en Phillippe Van Snick - werkten voor het eerst met digitale beelden. Zij experimenteerden met scanners, montage- en animatietechnieken, het gebruik van de digitale fotocamera, bestudeerden hoe ze dit medium konden toepassen. Hoe dit gebeurde wordt verder toegelicht.

Gert Robijns en Mayte Vietà die wél vertrouwd waren met dit intrument, maakten ook nieuwe werken tijdens hun verblijf in de studio. Ook zij werkten concreet met het 'begrenzen'. Gert Robijns draaide het hele proces om en toonde een installatie van het ruimtelijk geworden 'digitaal denken'. Mayte Vietà daarentegen verwerkte de spanning tussen 'einder' en 'ver' tot een kunstmatig 'vergezicht' waarin beiden samenvallen tot een optische eindeloze, maar ook vooral mentaal oneindig ver reikende horizon.

Dankzij technisch deskundige begeleiding en de contacten in het FLAC© kon elke kunstenaar vrij experimenteren op dit terrein, zonder hun visie op essentie van beeldvorming te verliezen. Auteurs werden uitgenodigd om door middel van een interview met de kunstenaar waarin zij over hun werkperiode vertellen, een tekst op te stellen.

(Conflict) Over Grenzen

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001