nl | en steun ons

Marie Zolamian

http://www.mariezolamian.com/

Installation view (with Cecilia Bjartmar Hylta), Regenarate, Wiels, 2021
Route, 2018
Oil on canvas on cardboard, 12 × 18 cm (5x)
The imaginary grandparents, 2015.
Het werk van Marie Zolamian (Beiroet, 1975, woont en werkt in Luik) bestaat uit een reeks aaneenschakelingen. Zo bouwt ze in de loop der jaren een corpus op waarmee ze een experimentele documentaire van een fictieve etnologie tot stand brengt en experimenteert met zelfverankering in een geglobaliseerde wereld die zowel oosterse als westerse levenswijzen, denkbeelden en verhalen met elkaar vermengt. “Ik probeer mij het erfgoed van uitgekozen, voor mij onbekende gemeenschappen toe te eigenen”, verklaart Marie Zolamian. “Ik onderzoek de begrippen ‘aansluiting bij’ en ‘toebehoren aan’ een gemeenschap of een grondgebied.

Die “gekozen ballingschappen” in microgemeenschappen leveren me microverhalen op. Hun rode draad? Ze berusten allemaal op een verhaal of een getuigenis die het individu en de gemeenschap beïnvloeden en gebaseerd zijn op een subjectieve verknochtheid aan een plaats of een geërfd object. En dit alles wordt ervaren als herhaaldelijke pogingen tot integratie, daar waar er – soms conflictueuze – relaties ontstaan tussen identiteit, traditie en authenticiteit, tussen een plaats en een cultuur.” Het werkproces krijgt vorm in een reeks portretten en verbanden tussen een omgeving en een persoonlijke of collectieve geschiedenis. Elk portret, elke stap vormt een gearchiveerd visueel traject, van een onbekende ‘hier’ naar een onbekende ‘daar’.