nl | en steun ons

Rana Hamadeh

Rana Hamadeh onderzoekt in haar performances, gesprekken, teksten en installaties de productie van kennis en betekenissen. Niet alleen vanuit de vraag hoe deze tot stand komen, Hamadeh benadrukt vooral onze (collectieve) rol en mogelijkheden om zelf aan de productie van kennis en betekenis bij te dragen. Zo belicht zij bijvoorbeeld een bepaald object, beeld of gebeurtenis vanuit verschillende invalshoeken waarna er vervolgens andere betekenissen worden ontvouwd. Waarden, taal en identiteit zijn terugkerende onderwerpen. In onder andere haar poster A Proposal For Falling Upwards, Flying Sideways and Running in One’s Place ontvouwt zij verbanden tussen futuristische ideaalbeelden, het koloniale verleden, de retoriek van de ‘koude oorlog’, migratie en wetgeving. De installatie The Tired Land is de weerslag van haar gesprekken met vier illegale Afrikaanse immigranten in Marseille. Zij had deze mensen ontmoet op het moment toen zij hun doodzieke compagnon wilden achterlaten op straat. Hamadeh verdiepte zich in hun motieven en achtergronden. De vitrine bevat objecten die verband houden met hun land van afkomst, waaronder zand uit de mijnstad Cansado in Mauritius, een meteoriet uit de Sahara en foto’s. In flyerteksten belicht de kunstenaar de complexe achtergronden van migratie in relatie tot kolonisatie, grondstofhandel en de vermilitarisering van de Afrikaanse en West-Europese grenzen.