nl | en steun ons

Elias Ghekiere

http://www.eliasghekiere.be/

Fountain (Work for Daan)
83 × 124 cm, olieverf op doek, 2015
Reclining Nude
60 × 70 cm, olieverf op doek, 2015
Full Phantom Five
50 × 70 cm, olieverf op doek, 2014
Elias Ghekiere (°1991) werkt met fotografie, tekeningen, en recentelijk ook sculpturen als bronmateriaal voor zijn schilderijen. Hij is geboeid door de communicatieve waarde van kunsthistorische derivaten. Specifiek geïnteresseerd in de overblijfselen van schilderkunst door moderne en hedendaagse beeldentaal, startte hij een doorlopende reeks schilderijen gebaseerd op hobbyistische bronnen. Deze fotografische settingen tonen producten of decoratieve objecten, meestal gepresenteerd in een huiselijke ruimte. De objecten en ruimtes hebben een sterke analogie met het genre van het stilleven, doch ze zijn niet classificeerbaar als citaat of referentie. In deze serie bestudeert hij de latente invloed van schilderkunst op commerciële fotografie – resulterend in een uitholling tot puur formele elementen, wat op zijn beurt uitnodigt tot herinterpretatie van de moraliserende beeldentaal.

Zijn recente reeks ‘Silvershit’ is gebaseerd op bronzen en zilveren artefacten van de 17e eeuw tot het modernisme. Ze zijn gemaakt met een speciale technische aandacht voor licht en textuur, op een manier die herinnert aan trompe l’oeil en grisaille-techniek. De vraag rijst: wat is het onderwerp? En wat zijn de implicaties van de plausibele antwoorden?

Het project in samenwerking met FLACC is een verderzetting van deze beeldende dialoog. Door het ontwikkelen van 3 dimensionele objecten – die initieel dienen voor een schilderkundige vertaling- orkestreert hij het creatieproces en doet hij beroep op zijn dilettantisme als bepalende factor. We kunnen besluiten dat schilderkunst een centrale rol inneemt in zijn denken over beelden- zowel de mogelijkheden van het medium alsook de cultus rond het schilderen zijn bij Ghekiere ten onderwerp.

projecten: