nl | en steun ons

Tom Vansant

Tom Vansant (1974, Geel) zet in FLACC een traject uit dat vertrekt vanuit het omvangrijke archief van Eerwaarde heer Jozef Moors (1908-1980). Moors, een toegewijd priester en onderwijzer, is een grootoom van Vansant. Zijn persoonlijke verzameling kleinbeeld-fotografie, 8 mm films, geluidsbanden en geschriften dateren van einde jaren ’20 tot begin jaren ’70. Tom Vansant vindt in deze verzameling sterke beweegredenen om het archief te implementeren binnen zijn kunstpraktijk.
De aanpak van de kunstenaar is intens, compulsief en hoegenaamd niet onder een noemer te vatten. In het verleden werkte hij met steeds wisselende media en strategieën wat zich onder meer toont in de vorm van video’s, sculpturen, interventies, workshops, publicaties en performances. Vansant is een iconoclast van de eigen beeldtaal en omschrijft zijn praktijk als ‘het herontdekken in afgeleide bewegingen en tegenstellingen’.
De kunstenaar benoemt dit traject als een ‘analogon’, een parallel of overeenkomstig denkmodel. Hij legt zich toe op het doorgronden, bewerken en vastleggen van de verzameling en maakt ook de toevoegingen en ingrepen op het archief zichtbaar. Vanuit de onafgeronde inventaris wisselen voortdurend condities die aanleiding geven tot interventie, (re)productie, communicatie, open en besloten toonmomenten.
'Un fleuve gelé dans la toundra' kondigt zich aan als een sitcom. De karakters spelen vanuit hun diversiteit in op de samenloop van alledaagse omstandigheden: de historische en autobiografische sfeer van archiefdocumenten, het engagement en de operationele omgeving van FLACC, de betrachting en ambitie van de kunstenaar, het (on)begrip en de taal van de woordvoerders¹. In het toevallige en eigenaardige heden worden hun trouwe gewoontes verplaatst en opgetekend. U kan als live-publiek worden uitgenodigd.

In het archief van J.Moors treft Tom Vansant aan:
‘technische apparatuur voor de registratie en projectie van beeld en geluid; uitvoerig beschreven en geïllustreerde reisverslagen die als revues werden uitgewisseld en verspreid tussen reisgenoten en familieleden; foto’s en dia’s van landschappen, excursies en processies, andere geestelijken, vrienden, familie, dorpskerken en kathedralen, tijdsbeelden, binnen- en buitenland, portretten,…; Bewerkingen van verhalen en toneelstukjes voor de jeugd geschreven onder pseudoniem van M. Joors; geloof en overlevering als grondslagen van mijnheer Directeurs’ roeping als priester en onderwijzer; geschiedenis en slow-motion van het archief binnen de familiebanden langs moederszijde, een nalatenschap en een kroniek; de ontdekking van 'un fleuve gelé dans la toundra' ; de veelzijdig en dubbelzinnige verwantschap tussen Tom Vansant, mijnheer Directeur en Paul, een oom die met een cinematografische twist een stop-motion film toevoegde aan de nalatenschap van mijnheer Directeur; een vertraagd generatiecomplot samenvallend met de beweegredenen van Tom Vansant; oervlaamse dinges; nostalgische stemmen die spreken over betrokkenheid, godsnaam, idealisme, gemeenschap en tijd; onvoorwaardelijkheid van katholieke godsdienst, ingebed in ons onderbewustzijn; biografisch materiaal en zinspelingen tot interpretaties omtrent de figuur van mijnheer Directeur; een blijspel over geloof in generaties na de zijne, in vele beeldopnamen en vertellingen gedeeld door een stam in de twintigste eeuw; een tijdsbeeld van verlangens en idealisme in beeld en taal; een scenario zoals uw wil geschiedde…;
¹ Woordvoerders: Tom Vansant, Joris Vermeulen, Tineke Jager en FLACC

projecten: