nl | en steun ons

Mira Sanders

http://users.skynet.be/mimirage

'L'Atelier', installatie, BOZAR Brussel, 2007
ING prijs Jonge Belgische Schilderkunst
foto: Griet Dekoninck
Journal pour un usager de l’espace is de globale titel die Mira Sanders (tot hiertoe) geeft aan haar artistiek werk. Deze titel bezit meerdere facetten die goed passen bij de diversiteit van de activiteiten die hij tracht te dekken. Zo verwijst de term Journal naar een logboek of een dagboek, maar ook naar de krant als een verspreidingskanaal voor informatie, zowel politieke, culturele of andere, zowel van algemeen of eerder van beperkt belang.
De term usager heeft zowel betrekking tot de kunstenares als tot wijzelf, publiek en dus mogelijke gebruikers. In de betekenis die Mira Sanders eraan geeft, schommelt het woord l’espace permanent van de privéruimte naar de publieke ruimte, en dekt het zowel de geografische, fysieke ruimte als de mentale of zelfs de sentimentele ruimte.
In zekere zin zou men Mira Sanders kunnen omschrijven als een bescheiden, maar efficiënte en kritische ontdekkingsreiziger, die in de wereld die haar omgeeft niet enkel de dingen maar ook de wezens, alsook de structuren die hen bindt en waarbinnen ze functioneren of pogen te functioneren, tracht te her-bekijken, te her-zien, te her-ontdekken en te her-beluisteren. Hierbij neemt zij een persoonlijk standpunt in, maar tracht terzelfdertijd ook dat van het geobserveerde en geanalyseerde object of subject, voor de duur van een werk of een onderzoek, te integreren.
Dit verklaart ten dele het feit dat Mira Sanders vrij veel tijd spendeert aan het opbouwen van een project. Inderdaad, elke keer wordt dit voorafgegaan door lectuur, opzoekingen, notities, schetsen, ontmoetingen en dialogen, al lijkt het uiteindelijk resultaat - dat wat de kijker aangeboden wordt binnen het kader van een tentoonstelling of een interventie - dikwijls sober en eenvoudig. Daarin schuilt juist de mogelijke ambiguïteit, maar ook de stille kracht van een werkwijze, die dikwijls complexer is dan het wel lijkt, maar toch toegankelijk en leesbaar blijft.
Mira Sanders houdt van de klare lijn voor haar tekeningen en schetsen, alsook van de soberheid van het geschrift. Ze hanteert eveneens de spontaneïteit van een video- of klankopname, en houdt van directe communicatie door middel van poster of krant.
Toch belet dit haar niet ook complexere installaties te bedenken en grotere projecten aan te gaan.
Maar steeds opnieuw geeft Mira Sanders de voorkeur aan menselijk contact en dialoog, hetzij tijdens het tot stand komen van een werk, hetzij doorheen het concept en/of de verspreiding ervan, want zij maakt deel uit van deze kunstenaars voor wie een artistieke ontwikkeling geen zin zou hebben als het niet steeds verbonden blijft met de wereld die haar omringt.

Marie-Pascale Gildemyn
september 2007

projecten: