nl | en steun ons

2019

Talentondersteuning - Werkmoment Website 24 november

Als kunstenaar heb je misschien heel wat vragen over hoe een website er uit hoort te zien. Op welke manier kan je je werk tonen op een website bijv. enkel foto, tekst? Met de volgende workshop, opzetten van een website, voor kunstenaars door FLACC, Vonk en C-mine cultuurcentrum zetten we je op de juiste weg.

Op 24 november komt Jelle Van den Bergh naar ons. Jelle werkt voor Wieni. Onder hun klanten bevinden zich Coca cola, Studio 100 en VRT, maar ook een aantal non profit organisaties zoals dokters van de wereld, Gaia en sos kinderdorpen. Er is dus behoorlijk wat kennis aanwezig ivm het bouwen van websites voor specifieke doelgroepen.

Jelle denkt samen met jullie na over de vertaalslag van je echte werk naar een website met als specifieke aandachtspunt je publiek (curatoren, schrijvers,…). We gaan niet in op de technische aspecten van het bouwen, maar eerder op het inhoudelijke verhaal achter je website.

Net zoals de andere keren is het aantal deelnemers beperkt. Maar laat dit je niet afschrikken, schrijf zeker in want bij annulaties doen we een beroep op de wachtlijst.

Deelname is gratis, maar vergeet niet in te schrijven via email

Wanneer: 24 november van 10-16u
Locatie: C-mine cultuurcentrum, 3600 Genk
Geen boterhammetjes meebrengen. We zorgen 's middags voor een hapje en een drankje voor iedereen.

Meer info

Opening David Bade & Tirzo Martha

David Bade en Tirzo Martha zijn twee Nederlandse/Curaçaose kunstenaars die met hun Instituto Buena Bista, een kunstenplatform en -opleiding op Curaçao, neerstreken in Genk. Deze twee bijzondere kunstenaars maakten twee maanden lang van de galerie van het C-mine cultuurcentrum een broedplaats van talent in rechtstreekse verbinding met de rest van de stad. Met en voor de bewoners van Genk werd kunst gemaakt en er over gepraat. Voor en na deze intensieve werkperiode realiseerden de kunstenaars in de Genkse wijk Sledderlo samen met de bewoners 2 sculpturen. Sledderlo is een wijk in beweging door nieuwbouw, nieuwe ontsluiting en sociale verandering en de kunstenaars werkten met de bewoners over de invloed van deze infrastructurele veranderingen en de sociale implicaties hiervan. De kunstenaars vertellen jullie graag bij een hapje en een drankje meer over het proces en de gerealiseerde werken op zondag 30 september om 14u00.

14u00
-verzamelen Kopeikstraat, Sledderlo
-welkomstwoord door Anniek Nagels, schepen van cultuur
-wandeling naar Zomereikstraat, Sledderlo

14u30
-welkomstwoord door Myriam Indenkleef, directeur Nieuw Dak
-toelichting David Bade bij proces en twee sculpturen

Dit project is een samenwerking tussen het C-mine cultuurcentrum, Nieuw Dak, FLACC en kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en het Mondriaan Fonds. Met bijzondere dank aan STEBO (Ann en Amina), Wijkmanager Liesbeth, en uiteraard alle buurtbewoners. Mede gerealiseerd met de steun van Ebema en CLS Europe coatings.

Talentondersteuning Beeldende Kunsten, 2018-2019

C-mine cultuurcentrum, FLACC en VONK slaan de handen in elkaar. Vanaf oktober 2018 kan je opnieuw als professioneel beeldend kunstenaar bij FLACC of C-mine cultuurcentrum terecht voor een maandelijkse workshop. In deze modulaire workshops koppelen we theorie en praktijk aan elkaar en geven we je de tools om zelf aan de slag te gaan. Deze werkmomenten variëren van technische, administratieve tot inhoudelijke ondersteuning.
Meer info