Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Opening David Bade & Tirzo Martha

David Bade en Tirzo Martha zijn twee Nederlandse/Curaçaose kunstenaars die met hun Instituto Buena Bista, een kunstenplatform en -opleiding op Curaçao, neerstreken in Genk. Deze twee bijzondere kunstenaars maakten twee maanden lang van de galerie van het C-mine cultuurcentrum een broedplaats van talent in rechtstreekse verbinding met de rest van de stad. Met en voor de bewoners van Genk werd kunst gemaakt en er over gepraat. Voor en na deze intensieve werkperiode realiseerden de kunstenaars in de Genkse wijk Sledderlo samen met de bewoners 2 sculpturen. Sledderlo is een wijk in beweging door nieuwbouw, nieuwe ontsluiting en sociale verandering en de kunstenaars werkten met de bewoners over de invloed van deze infrastructurele veranderingen en de sociale implicaties hiervan. De kunstenaars vertellen jullie graag bij een hapje en een drankje meer over het proces en de gerealiseerde werken op zondag 30 september om 14u00.

14u00
-verzamelen Kopeikstraat, Sledderlo
-welkomstwoord door Anniek Nagels, schepen van cultuur
-wandeling naar Zomereikstraat, Sledderlo

14u30
-welkomstwoord door Myriam Indenkleef, directeur Nieuw Dak
-toelichting David Bade bij proces en twee sculpturen

Dit project is een samenwerking tussen het C-mine cultuurcentrum, Nieuw Dak, FLACC en kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en het Mondriaan Fonds. Met bijzondere dank aan STEBO (Ann en Amina), Wijkmanager Liesbeth, en uiteraard alle buurtbewoners. Mede gerealiseerd met de steun van Ebema en CLS Europe coatings.

Talentondersteuning Beeldende Kunsten, 2018-2019

C-mine cultuurcentrum, FLACC en VONK slaan de handen in elkaar. Vanaf oktober 2018 kan je opnieuw als professioneel beeldend kunstenaar bij FLACC of C-mine cultuurcentrum terecht voor een maandelijkse workshop. In deze modulaire workshops koppelen we theorie en praktijk aan elkaar en geven we je de tools om zelf aan de slag te gaan. Deze werkmomenten variëren van technische, administratieve tot inhoudelijke ondersteuning.
Meer info

Jun 2 – Okt 28, 2018 Riga International Biennal of Contemporary Art, Riga (LV) Ariane Loze - Everything Was Forever, Until It Was No More
Sep 7-30, 2018 MuHKA, Antwerpen (BE) Caroline Coolen - INBOX: Gather thistles, expect prickles
Sep 16 – Okt 21, 2018 The White House Gallery, Lovenjoel (BE) Caroline Coolen - New Whitehouse Gym
Sep 22 – Dec 16, 2018 Extra City, Antwerpen (BE) Núria Güell, Goldin+Senneby, Trevor Paglen - EXTRA STATES: NATIONS IN LIQUIDATION
Sep 22 – Okt 14, 2018 Extra City, Antwerpen (BE) Chloë Delanghe - STRT KIT #4 WE’RE THIS AND WE’RE THAT, AREN’T WE?
Zondag, Sep 30, 2018 — 14:00 Kopeikstraat Sledderlo, Genk (BE) Inhuldiging CAMIONETJES David Bade & Tirzo Martha

Opening David Bade & Tirzo Martha

David Bade and Tirzo Martha are two Dutch Curaçaoan artists who came to Genk with their Instituto Buena Bista, an arts and training platform on Curaçao. During two months, these two highly interesting artists turned the gallery of the C-mine cultural center into a breeding ground for talent in direct connection with the surrounding city. Art was created and discussed together with and for the residents of Genk. Before and after this intensive working period, the artists realized 2 sculptures in the Genk district of Sledderlo, together with local residents. Sledderlo is a changing neighborhood through new construction, new accessibility and social change and the artists worked with the residents on the influence of these infrastructural changes and their social implications. Artists David Bade and Tirzo Martha will gladly tell you more about this process and the works that were realized over a bite and a drink on Sunday 30 September, at 2:00 pm.

2:00 pm
- gathering on Kopeikstraat, Sledderlo
- welcome speech by Anniek Nagels, Alderwoman of Culture

- walk to Zomereikstraat, Sledderlo

2:30 pm
- welcome speech by Myriam Indenkleef, director Nieuw Dak
- explanation by David Bade on the process and the two sculptures

This project is a collaboration between the C-mine cultural center, Nieuw Dak, FLACC and was realized with the support of the Flemish Community and the Mondriaan Fund. With special thanks to STEBO (Ann and Amina), Wijkmanager Liesbeth and of course all the local residents. Co-realized with the support of EBEMA and CLS Europe coatings.

Jun 2 – Okt 28, 2018 Riga International Biennal of Contemporary Art, Riga (LV) Ariane Loze - Everything Was Forever, Until It Was No More
Sep 7-30, 2018 MuHKA, Antwerpen (BE) Caroline Coolen - INBOX: Gather thistles, expect prickles
Sep 16 – Okt 21, 2018 The White House Gallery, Lovenjoel (BE) Caroline Coolen - New Whitehouse Gym
Sep 22 – Dec 16, 2018 Extra City, Antwerpen (BE) Núria Güell, Goldin+Senneby, Trevor Paglen - EXTRA STATES: NATIONS IN LIQUIDATION
Sep 22 – Okt 14, 2018 Extra City, Antwerpen (BE) Chloë Delanghe - STRT KIT #4 WE’RE THIS AND WE’RE THAT, AREN’T WE?
Zondag, Sep 30, 2018 — 14:00 Kopeikstraat Sledderlo, Genk (BE) inauguration CAMIONETJES David Bade & Tirzo Martha