Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

SOLIDARNOŚĆ CAMP IN BRUSSELS

Solidarność Camp in Brussel

Grzegrorz Klaman, uitgenodigd voor een werkplaatsproject in FLACC (2011-2012), strijkt in Brussel neer met Solidarność Camp. Solidarność Camp verwijst naar de oprichting van de vakbond in 1980 en de gevolgen voor het communistisch bewind hiervan. Vijf werkershutten van de scheepswerf van Gdansk zijn op initiatief van de kunstenaar Grzegorz Klaman op tour als Solidarność Camp in vijf Europese steden.
Decennia geleden gemaakt door de scheepsbouwers waren ze bedoeld om bescherming te bieden tegen de barre werkomstandigheden in de buitenlucht in de zware industrie van de scheepsbouw. De arbeiders konden er elkaar ontmoeten buiten de werkomgeving en konden er zich ontspannen, maar er werd ook gesproken over politiek. Vanuit deze ontmoetingen is de Solidariteitsbeweging begonnen, die uiteindelijk het communistische bewind
omver wierp. Vandaag de dag zijn niet meer in gebruik. Ze zijn gered van het schroot werf en worden gezien als voorbeelden van volkse architectuur.

Tijdens Solidarność Camp organiseert FLACC samen met Wyspa Institute of Art Gdansk en Nowy Teatr in Warschau een debat op dinsdag 27 september om 20.00. De vragen die o.a. aan bod komen tijdens het debat zijn: Op welke manier verandert de betekenis van het object op basis van
de locatie? Wat betekent het voor ons om hen te ontdekken in het centrum van Brussel? Hoe beïinvloed hun materialiteit ons denken over het visuele, de volkstaal, het somatische, het hoorbare en het performatieve? Hoe verandert dit deze actie, met name vanwege het contrast tussen de loodsen en hun omgeving, wat we denken over de stad? Hoe triggert dit ons denken over de status van hetgene dat gevonden werd en de volkstaal? Op welke manier gaan we om met het politieke aspect van de loodsen als we denken aan Europese regelgeving i.v.m. zware industrie. Deze vragen en nog veel meer worden aangepakt door de sprekers. Uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek: Grzegorz Klaman (kunstenaar), Stef van Bellingen (directeur Warp), Luuk Nouwen
(artistiek leider FLACC),Arne Hendricks (co-curator volgende Alternative in Gdansk), Aneta Szylak (directeur Wyspa Gdansk), Gideon Boie (BAVO), Bart Verschaffel (Universiteit Gent).

Solidarność Camp is een project ontwikkeld in samenwerking tussen Wyspa Institute of Art uit Gdansk en Nowy Teatr in Warschau in het kader van het culturele programma van de Poolse voorzitterschap van de Europese Unie.

De discussie vindt plaats op dinsdag 27 september 20h00. Meer info ter plaatse.

locatie
Koninklijke Vlaamse Schouwburg, Lakensestraat 164, Brussel

programma
23.09-1.10.2011

Elke dag 11u00 – 22u00
Roman Dziadkiewicz - The Gap Collector, 2011 (Shed 1)
Grzegorz Klaman - Untitled (Shed 4)
Marek Sobczyk - Solitarity (Shed 5)
Jadwiga Sawicka - Never Happened / Reading Room (Shed 3)
Video Library - (Shed 2)

vrijdag 23.09
11u00 - 22u00
Project opening for visitors.
Visiting exhibitions, individual prowled in the books, watching movies with media library.

zaterdag 24.09
17u00 officiële opening: Aneta Szyłak, Roman Dziadkiewicz, Grzegorz Klaman
17u15 lezing: Jan Sowa: Solidarity - communist event. An attempt reinterpretation
18u00 performance: Jacek Niegoda, Occupational safety and health of workers’ post-regeneration territories. Practical exercises.
22u00 Paweł Mykietyn music performance. kunstenaars: Andrzej Bauer, Ewa Guziołek-Tubelewicz

zondag 25.09
20h00 voordracht: Bożena Umińska-Keff A Piece of Mother and Motherland by Anna R. Burzyńska

maandag 26.09
18u00 Master classes: The Taboo of Freedom. Polish Theater after 1989 by Piotr Gruszczyński
19u30 Master classes: Theater as Politics – the practice of art focused on transforming reality by Igor Stokfiszewski

dinsdag 27.09
20u00 Debat: How materiality resonates politically?, with Aneta Szyłak, Luuk Nouwen, Grzegorz Klaman, Arne Hendricks, Stef van Bellingen, Bart Verschaffel, Gideon Boie, Matthias Pauwels

woensdag 28.09
17u00 - 20u00 Consultations for artists with Aneta Szyłak, Luuk Nouwen, Grzegorz Klaman, Arne Hendricks, Steff van Bellingen and Roman Dziadkiewicz.
20u00 Film premiere: Places of Transformation, Director Łukasz Konopa

donderdag 29.09
17u00 - 20u00 Concerts for one person: The Inner Ear Massage Parlour

vrijdag 30.09
17u00 - 20u00 Concerts for one person: The Inner Ear Massage Parlour
17u00 - 21u00 Sound workshops with Zorka Wollny

zondag 01.10
17u00 - 20u00 Concerts for one person: The Inner Ear Massage Parlour
17u00 - 21u00 - 09:00 Sound workshops with Zorka Wollny
22u00 Final concert: Gypsy Pill

SOLIDARNOŚĆ CAMP IN BRUSSELS

Solidarność Camp in Brussels

Grzegrorz Klaman, invited by FLACC for a workplaceproject, comes to Brussels with Solidarność Camp. Solidarity Camp refers to the formation of the union in 1980 and the impact of this to the communist rule. Five sheds of the Gdansk shipyard are, on initiative of the artist Grzegorz Klaman, on tour in five European cities as Solidarność Camp. Made decades ago by the builders, they were meant to protect them against the harsh working conditions in the open air in the heavy industries of shipbuilding. The workers were able to meet each other outside normal working conditions and could relax, but they also talked about politics. From these meetings, the solidarity movement began, which eventually the communist regime overthrew. Today, no longer in use, they are saved from the scrap yard and are considered examples of vernacular.

During Solidarity Camp Wyspa Institute of Art Gdansk and Nowy Teatr in Warsaw organises together with FLACC a debate on Tuesday, September 27 at 20h00. The questions we would like to raise is how the meaning of the object is changing according to the location? What does it mean for us to discover them in the very center of Brussels? How their materiality influences our thinking about the visual, the vernacular, the somatic, the audible and the performative? How this gesture reframes what we think about the city and how the contrast between the sheds and i their temporary surrounding triggers our thinking about the status of the found and vernacular? How the sheds can sound politically to us, whilst thinking about the control over heavy industry by European regulations? These questions and more are to be addressed by the speakers. Invited to participate: Grzegorz Klaman (artist), Stef van Bellingen (director Warp), Luuk Nouwen
(artistic director FLACC),Arne Hendricks (co-curator next Alternative in Gdansk), Aneta Szylak (director Wyspa Gdansk), Gideon Boie (BAVO), Bart Verschaffel (University Ghent).

Solidarity Camp is a project developed in collaboration between Wyspa Institute of Art in Gdansk and Warsaw Teatr Nowy in the context of the cultural program of the Polish presidency of the European Union.

The discussion will take place on Tuesday, September 27th, 20h00. More info on site.

location
KVS, Lakensestraat 164, Brussels

program
23.09-1.10.2011

Everyday 11:00 AM – 10:00 PM
Roman Dziadkiewicz - The Gap Collector, 2011 (Shed 1)
Grzegorz Klaman - Untitled (Shed 4)
Marek Sobczyk - Solitarity (Shed 5)
Jadwiga Sawicka - Never Happened / Reading Room (Shed 3)
Video Library - (Shed 2)

23.09 Friday
11:00 AM - 10:00 PM
Project opening for visitors.
Visiting exhibitions, individual prowled in the books, watching movies with media library.

24.09 Saturday
05:00 PM Official opening: Aneta Szyłak, Roman Dziadkiewicz, Grzegorz Klaman
05:15 PM Lecture: Jan Sowa: Solidarity - communist event. An attempt reinterpretation
06:00 PM Performance: Jacek Niegoda, Occupational safety and health of workers’ post-regeneration territories. Practical exercises.
10:00 PM Paweł Mykietyn music performance. Artist: Andrzej Bauer, Ewa Guziołek-Tubelewicz

25.09 Sunday
08:00 PM Drama Reading: Bożena Umińska-Keff A Piece of Mother and Motherland by Anna R. Burzyńska

26.09 Monday
06:00 PM Master classes: The Taboo of Freedom. Polish Theater after 1989 by Piotr Gruszczyński
07:30 PM Master classes: Theater as Politics – the practice of art focused on transforming reality by Igor Stokfiszewski

27.09 Tuesday
08:00 PM Debate: How materiality resonates politically?, with Aneta Szyłak, Luuk Nouwen, Grzegorz Klaman, Arne Hendricks, Stef van Bellingen, Bart Verschaffel, Gideon Boie, Matthias Pauwels

28.09 Wednesday
05:00 PM - 08:00 PM Consultations for artists with Aneta Szyłak, Luuk Nouwen, Grzegorz Klaman, Arne Hendricks, Stef van Bellingen and Roman Dziadkiewicz.
08:00 PM Film premiere: Places of Transformation, Director Łukasz Konopa

29.09 Thursday
05:00 PM - 08:00 PM Concerts for one person: The Inner Ear Massage Parlour

30.09 Friday
05:00 PM - 08:00 PM Concerts for one person: The Inner Ear Massage Parlour
07:00 PM - 09:00 PM Sound workshops with Zorka Wollny

01.10 Sunday
05:00 PM - 08:00 PM Concerts for one person: The Inner Ear Massage Parlour
07:00 PM - 09:00 PM Sound workshops with Zorka Wollny
10:00 PM Final concert: Gypsy Pill