Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Caroline Vincart – bolwerK, interpunctie,
self-archiving as a mutual perspective, 2011,
frans masereel centrum www.ooooo.be
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Belgium License

LIVES AND WORKS - models of presence

Meldt u aan via: welcome@wiels.org

Lives and Works: Models of Presence, onderzoekt de rol van residenties als een
platform voor netwerking, productie, presentatie en inspiratie in de hedendaagse
kunst scène, zowel in Vlaanderen als internationaal.
Dit symposium wil de verschillende aspecten van een complexe organisatie belichten:
de positie, het belang, de waarde, de return.
Daarnaast zal er ook aandacht besteed worden aan de verscheidenheid en de
complexiteit van een artist-in-residence organisatie, de regionale impact, het
belang van een netwerk en de reflectiemogelijkheid die een residentie biedt.

Lives and Works: Models of Presence, een initiatief van Frans Masereel Centrum, AIR
Antwerpen, FLACC, Lokaal 01 en Wiels Centre for Contemporary Art, ontstond uit de
nood aan kritische commentaar op de huidige tendenzen in het residentiebeleid, en
vanuit de behoefte om deze tendenzen en hun invloed zichtbaar te maken voor een
breed publiek.
Met de steun van BAM.

Met: Tudor Bratu, Willem Oorebeek, Suchan Kinoshita, Simon Thompson, Hotel Charleroi, Nataša Petrešin-Bachelez, Alan Quireyns, David Evrard, Gerry De Mol, Francis McKee, Galit Eilat, Nav Haq, Ivo Provoost, en andere

PROGRAMMA

Moderator: Nav Haq (M HKA)
 
10:00 welkom
 
10:15 -12:00 KEY NOTE PRESENTATIE
video boodschap van Pieternel Vermoortel (FormContent, UK) met invalshoeken van haar tekst als een uitgangspunt voor de gesprekken van de dag
Natasa Petresin-Bachelez (ex-directeur Laboratoires d’Aubervilliers, France) en Francis Mc Kee (CCA, UK) discussiëren over deze verschillende invalshoeken vanuit hun eigen observaties en ervaringenen
 
12:00-13:00 PANEL over residenties in het buitenland
Tudor Bratu (directeur Bucharest AIR, Romanië) en Pierre Henrion (lid artistiek commité Résidences/ateliers Vivegnis, België) discussiëren over de lokale en internationale impact van deze residenties
Natasa Petresin-Bachelez (ex-directeur Laboratoires d’Aubervilliers, France) begeleidt het gesprek
 
13:00 – 14:00 LUNCH aangeboden door Exki
 
14:00-15:00 PROJECT PRESENTATIE: Métropole Alliance & La Belle Alliance
Simon Thompson (kunstenaar en begeleider WIELS residentie programma) presenteert het project Métropole Alliance, dat plaats vond in Brussel, georganiseerd door WIELS en La Belle Alliance, het vervolg dat plaatsvond in het Goethe Instituut in Lissabon
 
15:00-16:30 PANEL over de rol van de artistieke mentorschap
Willem Oorebeek (kunstenaar, begeleider WIELS residentie programma, België), Sushan Kinoshita (kunstenaar, voormalig begeleider Jan Van Eyck Academie, Nederland, begeleider Kunstakademie Münster, Duitsland) en Alan Quireyns (directeur AIR Antwerpen, België)
 
16:30-17:00 PANEL over kunstenaars residenties
Ivo Provoost (kunstenaarsduo met Simona Denicolai), David Evrard (schrijver, kunstenaar) & Hotel Charleroi (vertegenwoordigd door Adrien Tirtiaux & Antoine Turrilion)
 
17:30-18:00 PERFORMANCE Gerry de Mol
Gerry De Mol presenteert ‘anthropological observation’ van een residentieplek (Frans Masereel Centrum) in gesprek met een kunstenaar in residentie
 
18.00-18.30 CONCLUSIE door de moderator

18.30-19.30 DRANKJE aangeboden door Vedett

Feb 18 – Mei 26, 2013 Het centrum beeldende kunst Drenthe, Assen (NL) Wapke Feenstra, CO-OP

Caroline Vincart – bolwerK, interpunctie,
self-archiving as a mutual perspective, 2011,
frans masereel centrum www.ooooo.be
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Belgium License

LIVES AND WORKS - models of presence

Please confirm your attendance: welcome@wiels.org

Lives and Works: Models of Presence, examines the role of residences as a platform for networking, production, presentation and inspiration in the current art scene, in Flanders and internationally. This symposium aims to highlight different aspects of a complex operation: the position, the importance, the value, the output. In addition to this, we shall also discuss the multiplicity and complexity of an artist-inresidence organization, the regional flow, the importance of a network and the reflectivity for art practice provided by residences.

Lives and Works: Models of Presence, an initiative of Frans Masereel Centrum, AIR Antwerpen, FLACC, Lokaal 01 and Wiels Centre for Contemporary Art, arose from the need for critical comment on current policy trends for residencies and from the need to render these trends and their effects/operations visible to a wider audience.
With the support of BAM.

With: Tudor Bratu, Willem Oorebeek, Suchan Kinoshita, Simon Thompson, Hotel Charleroi, Nataša Petrešin-Bachelez, Alan Quireyns, David Evrard, Gerry De Mol, Francis McKee, Galit Eilat, Nav Haq, Ivo Provoost, and more

PROGRAM

Moderator: Nav Haq (M HKA)

10:00 welcome
 
10:15 -12:00 KEY NOTE SPEECH
Video message from Pieternel Vermoortel (FormContent, UK) with points of view from her text as a base line/starting point for the talks of the day
Natasa Petresin-Bachelez (ex-director of Laboratoires d’Aubervilliers, France) and Francis Mc Kee (CCA, UK) will discuss the ideas she points out in her text and add their observations/experiences
 
12:00-13:00 PANEL about residencies abroad
Tudor Bratu (director of Bucharest AIR, Romania) and Pierre Henrion (membre du comité artistique de Résidences/ateliers Vivegnis, Belgium) will discuss the different local/international impact of residencies
Natasa Petresin-Bachelez (ex-director of Laboratoires d’Aubervilliers, France) will mediate the talk
 
13:00 – 14:00 LUNCH offered by Exki
 
14:00-15:00 PROJECT PRESENTATION: Métropole Alliance & La Belle Alliance
Simon Thompson (artist and tutor of WIELS residency programme) present the project Métropole Alliance, that took place in Brussels and was organized by WIELS and La Belle Alliance, the sequel that took place at the Goethe Institute in Lisbon
 
15:00-16:30 PANEL about the role of the artistic tutorship
Willem Oorebeek (artist, tutor WIELS residency programme, Belgium), Sushan Kinoshita (artist, former tutor Jan Van Eyck Academie, Netherlands, tutor Academy of Munster, Germany) en Alan Quireyns (director of AIR Antwerpen, Belgium)
 
16:30-17:00 PANEL about artists who create residencies
Ivo Provoost (artist duo together with Simona Denicolai), David Evrard (writer, artist) & Hotel Charleroi (represented by Adrien Tirtiaux & Antoine Turrilion)
 
17:30-18:00 PERFORMANCE Gerry de Mol
Gerry De Mol presents an ‘anthropological observation’ of a residency place (Frans Masereel Centrum) in conversation with an artist in residency
 
18.00-18.30 CONCLUSIONS by the moderator
 
18.30-19.30 DRINKS offered by Vedett

Feb 18 – Mei 26, 2013 Het centrum beeldende kunst Drenthe, Assen (NL) Wapke Feenstra, CO-OP