Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Head and Shoulders, Ann Clicteur en Paul Casaer
FLACC schept als werkplaats voor beeldende kunstenaars de organisatorische, inhoudelijke en technische voorwaarden om een aantal unieke kunstenaarsprojecten te realiseren. Daartoe selecteert de organisatie jaarlijks maximaal tien kunstenaars - uit binnen- en buitenland, jong en ervaren - om een nieuw project op te zetten. We zoeken hierbij een evenwicht tussen autonome en onderzoeksprojecten en kunstenaars die concreter aan de slag gaan met de historische, geografische of sociale context van het centrum.

FLACC beschikt over professioneel uitgeruste ateliers voor metaal- en houtbewerking, een digitale studio (film en fotografie) en een ovenatelier voor keramiek, brons en glastoepassingen. De organisatie is ook op de hoogte van de productiemogelijkheden van en werkt samen met naburige werkplaatsen, scholen en bedrijven om kunstenaars optimaal bij te staan. Een overzicht van de faciliteiten kan u via deze link downloaden: Facilities-FLACC-studios

Oproep Werkplaatsproject

Wie: beeldende kunstenaars in diverse media en disciplines

Waar: FLACC, Genk in België 

Wanneer: een aaneengesloten periode van 3 maanden of ongeveer 90 dagen verdeeld over verschillende periodes vanaf oktober 2012 tot juni 2013
Deadline: 20 september 2011

De oproep voor een werkplaatsproject is open voor alle beeldende kunstenaars. Door de diversiteit van onze werkplaatsen is de oproep voor projecten in diverse media en disciplines. Projecten met aandacht voor de specifieke geografische, culturele, sociale of historische situatie van FLACC (of Genk/België) hebben onze voorkeur, alsmede projecten die uitgaan van de faciliteiten van FLACC. De werkperiode is 3 maanden fulltime of ongeveer 90 dagen verdeeld over de periode oktober 2012 tot juni 2013. FLACC biedt, naast technische, inhoudelijk en organisatorische begeleiding, de kunstenaars een accommodatie, een werkplaats, reiskostenvergoeding en een klein productie budget.

AANVRAAGPROCEDURE

Om een aanvraag in te dienen, vragen wij u om het aanvraagformulier en het excel sheet (vul het budget in) te gebruiken. De aanvraag moet bestaan uit een uitgebreid projectvoorstel, een nauwkeurig gecalculeerd budget, een (voorkeurs)werkperiode en C.V (in woord en beeld).

MEER INFORMATIE

Zie www.flacc.info voor meer informatie of contacteer Luuk Nouwen of Sarah Indeherberge via application@flacc.info .

Jun 5 – Aug 31, 2011 C-Mine, Genk (BE) WAPKE FEENSTRA IN C-MINE
Jun 6 – Aug 31, 2011 — 10:00-17:00 Dienst Toerisme, Borgloon (BE) Wapke Feenstra in PIT/Z-OUT
Okt 23, 2011 – Jan 8, 2012 — 10:00-17:00 Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle (BE) HEDWIG BROUCKAERT Re/pro/ducing Complexity

Head and Shoulders, Ann Clicteur and Paul Casaer
FLACC is a workplace for visual artists and creates the conceptual, organizational and technical conditions for realizing unique artist projects. Every year, FLACC selects fifteen artists to set up a new project. In each annual selection, FLACC aims to strike a balance between national and international artists, between beginners and artists with experience, between autonomous art and/or research projects and artists that deal in more concrete terms with the historical, geographical or social context of the workplace.

FLACC has metal and woodworking workshops, a digital studio (film and photography), and a foundry with a furnace and kilns for ceramics, bronze and glass applications, and an extensive workspace. The staff is knowledgeable about the production possibilities of nearby workplaces and collaborates with those workplaces and with schools and companies to give the artists the best possible support and assistance. An overview of all the facilities can be found at this download link: Facilities-FLACC-studios.

Open Call

Who: visual artists in various media and disciplines

Where: FLACC, Genk in Belgium 

When: Three month period or around 90 days divided over several periods between October 2012 and June 2013
Deadline: 20 September 2011

The call is open for all visual artists.
Due to the diversity of our workshops, the application is open for projects in various media and disciplines. Projects with a notice of the specific geographical, cultural, social or historical situation of FLACC (or Genk/Belgium), challenging the notion of a 'workplace' or with the specific technical possibilities of FLACC are preferable. The work period is three-month full time or around 90 days, divided in several smaller work periods between October 2012 and June 2013. FLACC offers an accommodation, a workplace, covered travel expenses as well as a small production budget.

APPLICATION PROCEDURE

Please use our application form and excel sheet (fill in required budget) to apply. The application should include a well-defined project proposal, a thoroughly calculated budget, a preferable time frame and your résumé (text and images and/or video).

MORE INFORMATION

For more info please visit www.flacc.info or contact Luuk Nouwen or Sarah Indeherberge at application@flacc.info .

Jun 5 – Aug 31, 2011 C-Mine, Genk (BE) WAPKE FEENSTRA IN C-MINE
Jun 6 – Aug 31, 2011 — 10:00-17:00 Dienst Toerisme, Borgloon (BE) Wapke Feenstra in PIT/Z-OUT
Okt 23, 2011 – Jan 8, 2012 — 10:00-17:00 Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle (BE) HEDWIG BROUCKAERT Re/pro/ducing Complexity