Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

NIEUWSBRIEF januari 2007 scroll
down for English

FLACC

werkplaats voor beeldende kunstenaars

BESTE WENSEN VOOR 2007


FLACC OPEN HUIS

Paul Casaer
GREGG SMITH, GEERT GOIRIS, SARAH VANAGT, ELLEN VISSCHERS, STEFAN SERNEELS, GREGORY MAASS, NAYOUNG KIM, MARC CLAES, JOSEPH JESSEN, YVES COUSSEMENT, ANN CLICTEUR, PAUL CASAER, JON MIKEL EUBA, HAP, JEAN BERNARD KOEMAN, SAMIRA EL KHADRAOUI, INGE GODELAINE, FARA HAESEVOETS, PHILIP JANSSENS, HILKE MUYLDERMANS, JORIS PERDIEUS, FREDERIK VAN SIMAEY, CAROLINE COOLEN, JOZEF DEVILLE, MARNIK NEVEN…OPEN HUIS geeft een overzicht van de jaarwerking van FLACC aan de hand van werken maar toont ook ontwerpen, maquettes, schetsen en documentatie van de kunstenaars die zich aan het huis verbonden in 2006. Deze eerste editie vindt plaats van 20.01.2007 tot en met 18.02.2007. Tijdens het gebeuren wordt ook het jaarboek van FLACC voorgesteld dat alle kunstenaarsprojecten uitgebreid vermeldt en illustreert. De nieuwe publicatie bevat teksten van Pascal Gielen, Francis Smets, Inge Braeckman, David Van Reybrouck, Dan Holsbeek, Evert Crols, Walter Benjamin, Léon Lemahieu en Peter Pollers.
FLACC OPEN HUIS:

20.01.2007 – 18.02.2007

Open: alle dagen van 14.00 u - 18.00 u (ook in het weekend)

FLACC, Casino Modern

André Dumontlaan 2, 3600 Genk
OPENINGSAVOND OPEN HUIS FLACC

ZATERDAG 20.01 VANAF 19.00 u
19.00 u – 20.00 u: LEZING Sarah Vanagt over het project ‘Moi, L’ éléphant’ dat ze in FLACC realiseerde en toonde in het kader van Powerplays - Interior Desires, Exterior Spaces een project van Platform Limburg Beeldende Kunsten.

20.00 u – 24.00 u: OPEN MIC In de bar biedt FLACC een podium en een openstaande microfoon voor je statement, performance, spoken word of manifest. De avond is aan de moedigen die het woord nemen. Je kan alvast een bijdrage verwachten van Stijn Meuris, Marc Ruyters, Geert Goiris, Danny Devos, Tom Vansant, Jan Leander Carlier, Ben Meewis, Léon Lemahieu, Parafernalia,... Imperator Janssens podcast de avond muzikaal aaneen. Je kan ook op voorhand je plaatsje achter de micro reserveren via flacc@skynet.be.

RELEASE DOCUMENTAIRE JOZEF DEVILLE

Donderdag 18.01 om 20.15 u.
Euroscoop Genk (C-Mine)


De jonge documentairemaker Jozef Devillé (1979, Halle) startte in de zomer van 2005 op uitnodiging van FLACC en in het kader van het opdrachtenbeleid van de stad Genk met een actuele registratie van de stad zelf. Het project 3600, De ruimte, de kracht is een intense film geworden waarbij de maker meer dan vijftig personen en organisaties uit Genk portretteerde. De release van documentaire vindt plaats in Euroscoop Genk op 18 januari en wordt nadien getoond tijdens FLACC OPEN HUIS en in de bibliotheek van Genk.

RECEPTIEVE WERKING

In december waren ook Moniek Thomaes (via Frans Masereel Centrum, Kasterlee), Caroline Coolen, Jochem Vandenecker, Jurgen Ots (via AIR, Antwerpen), Fara Haesevoets en Diewke Eerdekens en studenten Thomas Jans, Tom Vanuytrecht en Jan Sneyers aan het werk in FLACC. In Fundació Joan Míro (Barcelona) staat nog tot 21 januari een installatie van Gregg Smith die deels in FLACC werd gerealiseerd.OPROEP STUDENTEN

Voor de tentoonstelling ‘Life is art’ rond de onlangs overleden kunstenaar Allan Kaprow (1927 – 2006) zoekt het Van Abbemuseum (Eindhoven) een zestal studenten uit de kunsthogescholen. De vrijwilligers zullen in de periode van 10 februari tot 22 april gedurende een dag meewerken aan een happening die in Eindhoven plaatsvindt. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Frans Van Roy die het project vooraf zal toelichten in FLACC.EXPO’S

- De onlangs in Gent afgestudeerde Frederik Van Simaey stelt nog tot 20 januari tentoon in Maes & Matthys-galerie, vanaf 5 januari in Cultuurcentrum Strombeek. - Werk van de afgestudeerden Philip Janssens en Fara Haesevoets vind je terug op de cultuurhistorische tentoonstelling rond St. Barbara ‘Bovenaards en Ondergronds’ in het oude Genkse gemeentehuis tot 11 februari.FLACC

Casino Modern

André Dumontlaan 2, B-3600 Genk

T #32 (0)89 84 52 23

F #32 (0)89 84 52 24

E flacc@skynet.be


www.flacc.infoMet de steun van de Vlaamse Gemeenschap, Provincie Limburg en Stad Genk.


Deze e-mail werd verzonden door flacc@skynet.be
De e-mailadressen worden enkel en alleen gebruikt om u op de hoogte te
houden van onze activiteiten en worden niet verder verspreid.  Indien
u in de toekomst geen informatie meer wenst te ontvangen van FLACC,
gelieve deze mail te beantwoorden. 


NEWS LETTER January 2007

FLACC

workplace for visual artists

BEST WISHES FOR 2007


FLACC OPEN HOUSE

GREGG SMITH, GEERT GOIRIS, SARAH VANAGT, ELLEN VISSCHERS, STEFAN SERNEELS, GREGORY MAASS, NAYOUNG KIM, MARC CLAES, JOSEPH JESSEN, YVES COUSSEMENT, ANN CLICTEUR, PAUL CASAER, JON MIKEL EUBA, HAP, JEAN BERNARD KOEMAN, SAMIRA EL KHADRAOUI, INGE GODELAINE, FARA HAESEVOETS, PHILIP JANSSENS, HILKE MUYLDERMANS, JORIS PERDIEUS, FREDERIK VAN SIMAEY, CAROLINE COOLEN, JOZEF DEVILLE, MARNIK NEVEN…OPEN HOUSE reviews the year’s work at FLACC in the form of an exhibition of finished works by the artists who were connected with the house in the past year, along with design drawings, scale models, sketches and other documents. The first edition of this annual event looks back at 2006 and takes place from 20 January 2007 up to and including 18 February 2007. During this event, FLACC is also presenting the yearbook, which describes and illustrates all artists’ projects. The new publication contains writings by Pascal Gielen, Francis Smets, Inge Braeckman, Dan Holsbeek, Evert Crols, Walter Benjamin, Léon Lemahieu and Peter Pollers.
FLACC OPEN HOUSE:

20.01.2007 – 18.02.2007

Open: every day 2PM - 6 PM (also weekends)

FLACC, Casino Modern

André Dumontlaan 2, 3600 Genk

OPENING NIGHT OF FLACC OPEN HOUSE

SATURDAY 20 JAN 19:0019:00 – 20:00: LECTURE Sarah Vanagton the project ‘Moi, l’ éléphant’ which she realised and showed at FLACC in the framework of ‘Powerplays - Interior Desires, Exterior Spaces’ a project by Platform Limburg Beeldende Kunsten.

20:00 – 24:00: OPEN MIC
In the bar, FLACC offers a stage and an open mic for your statement, performance, spoken word or manifesto. The night belongs to anyone brave enough to take the floor. Amongst those who have already promised to put in an appearance are Stijn Meuris, Marc Ruyters, Geert Goiris, Danny Devos, Tom Vansant, Jan Leander Carlier, Ben Meewis, Léon Lemahieu, Parafernalia,... Imperator Janssens Janssens will add music and wrap up the whole event into a podcast. You can book your own mic time in advance at flacc@skynet.be

RELEASE OF A NEW DOCUMENTARY BY JOZEF DEVILLE

Thursday 18 JAN at 20:15
Euroscoop Genk (C-Mine)


The young documentary-maker Jozef Devillé (b. 1979, Halle) ) started shooting this documentary in the summer of 2005 at the invitation of FLACC and in the framework of the municipal art-commissioning policy of Genk. The idea was to make a contemporary record of the city. The product, which goes by the title of 3600, De ruimte, de kracht (‘3600, The space, the power’, in which the numbers are the Genk postal code) is an intense film in which the maker portrays more than fifty individuals and organisations from Genk. The documentary’s release will take place in Euroscoop Genk on 18 January. It will be screened during FLACC’s OPEN HOUSE and in the Genk library.HOSTED ACTIVITIES

In the course of December, the artists Moniek Thomaes (via Frans Masereel Centrum, Kasterlee), Caroline Coolen, Jochem Vandenecker, Jurgen Ots (via AIR, Antwerpen), Fara Haesevoets and Diewke Eerdekens and the students Thomas Jans, Tom Vanuytrecht and Jan Sneyers all worked at FLACC. An installation by Gregg Smith that was partly realised at FLACC is still on show at the Fundació Joan Míro (Barcelona, ES), until 21 January.
CALL FOR STUDENTS

For the exhibition ‘Life is art’ on the recently deceased artist Allan Kaprow (1927–2006), the Van Abbemuseum (Eindhoven, NL) is still looking for six art college students. The selected volunteers will participate in a happening that will take place in Eindhoven in the period from 10 February until 22 April. If you are interested, please get in touch with Frans Van Roy, who will introduce the project beforehand at FLACC.
SHOWS

- Frederik Van Simaey , who recently graduated in Ghent, is still showing his work until 20 January at Maes & Matthys-gallery ; from 5 January onwards, at Cultuurcentrum Strombeek. - Work by recent graduates Philip Janssens and Fara Haesevoets is on show at the cultural-history exhibition on St Barbara, ‘Bovenaards en Ondergronds’ (‘Supernatural and Subterranean’) in the former Genk town hall until 11 February.
FLACC

Casino Modern

André Dumontlaan 2, B-3600 Genk

T #32 (0)89 84 52 23

F #32 (0)89 84 52 24

E flacc@skynet.be


www.flacc.infoSupported by the Flemish Community, the province of Limburg and the municipality of Genk.


This mail was sent by flacc@skynet.be. Your personal data are only used to inform you about the activities of FLACC. If you don't want to recieve information from FLACC anymore, please reply to this e-mail.