Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Hannelore Van Dijck - screening 'Een vogel vliegt op'


Een vogel vliegt op is een boek over Hannelore Van Dijck’s recente pentekeningen en kunstenaarsboeken. Deze publicatie kristalliseert haar zoektocht naar een vloeibare manier van werken, een zoeken naar beweging, ritme en lekken. De lancering valt samen met een presentatie van een video en de originele tekeningen gemaakt tijdens haar residentie in FLACC (Genk).

Om 15u vindt een gesprek plaats tussen Nikolaas Demoen, uitgever en Hannelore Van Dijck, kunstenaar. Dit gesprek wordt ook live gestreamd via facebook en instagram.

Boekvoorstelling:
Zondag 9 mei 2021: 11:00 - 18:00. Reserveer hier je tijdslot bij 019.
019, Dok Noord 5L, Gent

Posture Editions N° 41
128 pagina’s, 21 × 30 cm
ISBN 978 94 9126 242 5
Text by Leonie Rodrian and
Bob Vanden Broeck

Boek en presentatie in samenwerking met Posture Editions, gesteund door de Vlaamse Overheid.

Jumana Manna - Dertig loodgieters in de buik


Jumana Manna's tentoonstelling in het M HKA, getiteld Thirty Plumbers in the Belly, bestaat uit een nieuw geheel van sculpturen die verschillende motieven, gaande van rioolwater tot spijsvertering en bouwwerven, verkennen. Centraal staan twee keramiekreeksen: ledemaatbuizen en bedorven brood. De ledemaatbuizen refereren in de eerste plaats naar de afvoerbuizen die sinds de oudheid tot op heden worden gebruikt in stedelijke- en landbouwinfrastructuren. Normaal verborgen achter muren en onder voetpaden, en bedoeld om ongewenste taferelen en geuren uit lichamen, tuinen en steden te verwijderen, verschijnen zij op de tentoonstellingsplek als gemetamorfoseerde leidingen. De reeks keramisch brood, tentoongesteld in plastic zakken en op metalen hekken, simuleert de handeling van het buiten achterlaten van oud brood; een traditie waarbij een gift wordt geschonken aan een onbekende ontvanger. Deze kleinschalige sculpturen onderzoeken de transformatie van brood van een begeerlijk voorwerp met voedingswaarde, tot een ongewenste bekommernis; de zonde van niet opgegeten voedsel - van verspild leven.

Thirty Plumbers in the Belly beschouwt aan de hand van met collages bedekt steigergaas, rudimentaire houten planken en zelfgemaakte sokkels geïmproviseerde infrastructuren op plaatsen waar tot mislukken gedoemde infrastructuren worden opgezet. Het bijeenbrengen van materialen en antropomorfe voorwerpen geeft vorm aan processen van verwoesting en hernieuwde symbolisering die zowel als gevolg en als potentialiteit fungeren.

De tentoonstelling van Jumana Manna kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen het M HKA en FLACC - Werkplaats voor Beeldende Kunst, Genk, waar de kunstenaar in 2020 en 2021 een onderzoeks- en productieresidentie deed. De tentoonstelling werd gecureerd door Nav Haq, Associate Director, M HKA, en Luuk Nouwen, Artistic Director, FLACC.

Mei 2 – Aug 29, 2021 M HKA, Antwerpen (BE) Jumana Manna - Dertig loodgieters in de buik
Mei 9-9, 2021 — 11:00-18:00 019, Gent (BE) Hannelore Van Dijck - screening 'Een vogel vliegt op'

Hannelore Van Dijck - screening 'Een vogel vliegt op'


Een vogel vliegt op is a book about Hannelore Van Dijck's recent ink drawings and artist books. This publication crystallizes her search for a fluid way of working, a search for movement, rhythm and leaks. The launch coincides with a presentation of a video and the original drawings made during her residency at FLACC (Genk).

At 15h there will be a conversation between Nikolaas Demoen, publisher and Hannelore Van Dijck, artist. This conversation will also be streamed live on facebook and instagram.

Book release:
Sunday 9 May: 11 - 18:00. Book your time slot at 019 here.
019, Dok Noord 5L, Ghent

Posture Editions N° 41:
128 pages, 21 × 30 cm
ISBN 978 94 9126 242 5

Book and presentation in collaboration with Posture Editions, supported by the Flemish Government.

Jumana Manna - Thirty Plumbers in the Belly


Jumana Manna’s exhibition at M HKA titled Thirty Plumbers in the Belly, is comprised of a new body of sculptures that move between the worlds of sewage, digestion and building sites. Central are two ceramic series: limb-pipes and rotten bread. The limb-pipes draw their primary reference from drainage tubing in use within urban and agricultural infrastructures since ancient times until today. Normally hidden behind walls, under pavements, and made to remove unwanted sights and smells from bodies, gardens and cities, they arrive at the site of the exhibition as metamorphosed conduits. The ceramic bread series exhibited in plastic bags and on metal fences, mimics the act of leaving old bread outdoors; a tradition of gift giving to an unknown receiver. These small-scaled sculptures consider the transformation of bread from an object of desire with nutritional value, to an unwanted anxiety; the sin of uneaten food – of wasted life.

Together with collaged scaffolding gauzes, rudimentary wooden planks and makeshift plinths, Thirty Plumbers in the Belly considers improvisational infrastructures in places where infrastructures are built to fail. The gathering of materials and anthropomorphic objects bears the processes of ruination and renewed symoblisation as both an aftermath and as a potentiality.

Jumana Manna’s exhibition has been produced through a collaboration between M HKA and FLACC – Workplace for Visual Arts, Genk, where the artist undertook a research and production residency during 2020 and 2021. Exhibition co-curated by Nav Haq, Associate Director, M HKA, and Luuk Nouwen, Artistic Director, FLACC.

Mei 2 – Aug 29, 2021 M HKA, Antwerpen (BE) Jumana Manna - Thirty Plumbers in the Belly
Mei 9-9, 2021 — 11:00-18:00 019, Gent (BE) Hannelore Van Dijck - screening 'Een vogel vliegt op'